Đột dập, tiện, hàn khác

Sản xuất các sản phẩm đột dập, tiện, hàn (bàn ghế, mái sảnh Canopy, giá kệ siêu thị, Kệ Selective pallet…)

 

Một số sản phẩm của công ty chúng tôi:

 

1.GATEWAY BÀN GHẾ HỌC SINH

      

 

2. TOYO-KỆ SELECTIVE PALLET

 

       

 

3. VINHOMES METROPOLIST

 

       

 

4. ZUSSO KHUNG SẮT TRANG TRÍ