Tầm nhìn chiến lược

24/07/2019

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

  • TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững Chúng tôi xây dựng tầm nhìn Indema đến năm 2024:

ĐẠT DOANH THU  300 TỶ/NĂM

  • SỨ MỆNH

Vì một cuộc sống tốt đẹp cho mọi người, Chúng tôi góp phần đem lại thành công cho khách hàng và các đối tác, tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình. Mỗi nhân viên đều tự hào khi làm việc tại Indema.