Sakura Montessori Ha Dong International Bilingual Kindergarten

Tên dự án Sakura Montessori Ha Dong International Bilingual Kindergarten
Chủ đầu tư  Sakura Montessori
Địa chỉ Goldsilk Complex Complex, Van Phuc Street, No. 430 Cau Am, Van Phuc, Ha Dong, Hanoi
Sản phẩm cung cấp ATS electrical cabinet, Total DB distribution cabinet, Branch distribution cabinet, Control cabinet, Lighting cabinet
Hạng mục thi công Power system
Thời gian 23/12/2018