CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT

THỎA MÃN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Hotline

(+84) 934 631 289

Sơn tĩnh điện

WHAT IS ELECTROSTATIC PAINTING ? Currently there are many types of paint technologies such as water paint, oil paint, anti-rust paint, PU paint … and

Chi tiết »