Dự án

27/05/2018

Dự án đã làm

Indema tham gia triển lãm VME 2019

THƯ MỜI

 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT

Kính mời: Quý.

Xưởng xây dựng dự án Đinh lê _Hà nam

With a total area of ​​60,000m2, D’Capitale high-class office apartment complex is considered one of.

Xưởng sản xuất nội thất Trần gia

With a total area of ​​60,000m2, D’Capitale high-class office apartment complex is considered one of.

Mầm non quốc tế Sakura Montessori Lương yên

With a total area of ​​60,000m2, D’Capitale high-class office apartment complex is considered one of.

Mầm non quốc tế Sakura Montessori Thụy Khuê

With a total area of ​​60,000m2, D’Capitale high-class office apartment complex is considered one of.

Mầm non song ngữ quốc tế Sakura Montessori Hà Đông

With a total area of ​​60,000m2, D’Capitale high-class office apartment complex is considered one of.